Projektas „Aplinkosauginė televizija internete“ – įgyvendintas

By   spalio 18, 2013

Sparčiai plėtojantis pramonei, transportui, energetikai ir kitoms ūkio šakoms didėja ir šių veiklų  poveikis aplinkai, todėl dabartinės ir būsimųjų kartų gyvenimo kokybės užtikrinimui labai svarbi tampa aplinkos apsauga.

Aplinkos apsaugos tikslas – ne tik saugoti gamtą, racionaliai naudoti jos išteklius, bet ir sudaryti prielaidas tolygiai visuomenės materialinės gerovės bei dvasinės kultūros plėtotei pasauliniu, teritoriniu ir vietos mastu. Vienas iš svarbiausių vaidmenų, įgyvendinant aplinkos apsaugos tikslus, tenka visuomenės aplinkosauginiam švietimui ir informavimui, nes tik atsakingi, išprusę vartotojai gali paveikti gamybą ir prekybą, formuoti sveikatai ir aplinkai palankių produktų paklausą, padėti tausoti išteklius, mažinti atliekas bei aplinkos taršą.

Siekiant išlaikyti gamtinių išteklių darnų naudojimą bei skatinti visuomenę prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo, Viešoji įstaiga „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 2005 m. kovo mėn. pradėjo vykdyti projektą „Aplinkosauginė televizija internete“, sutarties Nr. BPD04-ERPF-1.3.5-02-04/0014.  Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga, projektą parėmė Lietuvos Respublika.
Šiaulių apskrityje yra beveik visos saugomų (konservacinių) gamtinių teritorijų rūšys – rezervatai, draustiniai, regioniniai parkai, saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai, ta�?iau dauguma lankytinų objektų nėra pritaikyti lankytojams, trūksta elementarios informacijos, todėl naikinama vertinga aplinka. Taip pat aplinkos būklę Šiauliuose neigiamai veikia pastaraisiais metais padidėjusi statybų invazija, padidėjęs automobilių kiekis, todėl, atsižvelgiant į šias priežastis, projektu siekiama spręsti Šiaulių miesto ir rajono gyventojų informuotumo apie aplinkosaugą trūkumo problemą bei skatinti ekologišką gyvenimo būdą, ekologinę savimonę bei aplinkai nekenksmingą gyvenseną. Siekiant šių tikslų, projekto įgyvendinimo metu sukurtas aplinkosauginis interneto tinklalapis www.ekosiauliai.lt

„Tai puikus pavyzdys kaip galima panaudoti IT technologijas visuomenės aplinkosauginiam švietimui ir informavimui, tiesiog tai inovatyvus ir patrauklus būdas formuojant atsakingą visuomenės požiūrį į gamtinę aplinką“ – taip idėją sukurti aplinkosauginį internetinį tinklalapį apibūdino projekto vadovė Daiva Matonienė.

Sukūrus ir aktyvavus interneto tinklalapį, jame skelbiama informacija apie naujausius aplinkosauginius renginius bei įvykius, išdėstyta virtuali ekologiškų namų schema su nuorodomis bei patarimais, kaip ekologiškai tvarkyti ir įrengti namų buitį, įdėti žemėlapiai su aktyviomis nuorodomis, kur pateikiama informacija apie miesto viešojo transporto maršrutus bei miesto gyvenamųjų rajonų aplinkos būklę, testai aplinkosaugos temomis žinioms pasitikrinti, taip pat skelbiamos įvairios apklausos aplinkos apsaugos temomis. Internetinėje svetainėje įdėti ir 29 trumpi (apie 3 min. trukmės) informacinio ir edukacinio pobūdžio videoklipai. Sveiką bei ekologišką gyvenimo būdą ir buitį propaguojantys ir skatinantys videoklipai internete suteikia naudingos informacijos bei rekomendacijų įsigyjant ir ekologiškai naudojant buities reikmenis bei prietaisus, skatina atsikratyti aplinkai žalingų įpročių, tokių kaip atliekų maišymas, nuodingų chemikalų naudojimas ūkyje bei namuose.

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *